Zumala'

20110604

Shakara, Yashkuru, Shukran Laka Ya Allah

Sedangkan sang kucing ini pun bersyukur, mengapa tidak kita?

Bila bercerita tentang nikmat Allah, yang pasti adalah satu: sehingga kiamat pun kita tetap akan gagal dalam menghitung seberapa banyak nikmat-Nya yang telah dikurniakan. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman:

“Dan jika kamu menghitung nikmat Allah (yang dilimpahkannya kepada kamu), tiadalah kamu akan dapat menghitungnya satu persatu; sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.”    ( Surah an-Nahl 16 : 18 )

Dalam menjayakan kelangsungan hidup seseorang manusia itu, tak terhitung kurniaan Allah SWT bagi membantunya. Bermula daripada kecilnya sebuah sel; nucleus, mitochondria, smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum, ribosome, centriole, etc. Setiap satu ini harus disyukuri, kerana tanpa  mereka, tidak sempurnalah kita. Dan apa yang tercatit di atas hanyalah perkara yang terdapat dalam kecilnya sebuah sel, jauh sekali daripada bercerita tentang kompleksnya alam  raya ini. Namun, kendatipun terkurnia segala ini, hanya sedikit daripada kita yang bersyukur:


“Dan sememangnya sedikit sekali di antara hamba-hamba-Ku yang bersyukur.”
( Surah Saba' 34 : 13 )
 
Hidup hanya sementara, nikmat akan dipersoalkan kelak! 
Hairan bukan? Sekalipun dalam hayat ini kita berhutang dengan Allah SWT, masih wujud kelompongan untuk kita bersyukur. Mungkin pada hakikatnya kita tidak mengerti pada firman Allah SWT dalam Surah Ibrahim, ayat 7:

“Dan (ingatlah) ketika Tuhan kamu memberitahu: "Demi sesungguhnya! Jika kamu bersyukur nescaya Aku akan tambahi nikmat-Ku kepada kamu, dan demi sesungguhnya, jika kamu kufur ingkar sesungguhnya azab-Ku amatlah keras".”           ( Surah Ibrahim 14 : 7 )

Satu persatu  telah Allah SWT buktikan dalam firman-Nya ini; kekufuran kaum ‘Ad, Thamud, Tubba’, kaum Nabi Lut yang akhirnya telah Allah balasi dengan sekeras-keras azab. Kisah Tha’labah yang ditimpa kusta yang menghina, kisah Qarun yang ditelan bumi, kisah Fir’aun yang akhirnya lemas di Laut Merah. Ini kisah mereka yang gagal membuktikan kesyukuran mereka kepada Allah SWT, manakala dengan bersyukur pula, balasan ganjaran Allah SWT tiada tolok tandingnya; Abdur Rahman ‘Awf yang digambarkan Rasulullah akan bertemu dengan emas setiap kali beliau mengangkat batu (perumpamaan sahaja).

Manusia pada hari ini tidak menyedari bahawa kesyukuran mereka tidak menguntungkan Allah SWT, sebaliknya ia hanya akan mendatangkan kebaikan kepada diri mereka sendiri; dan kekufuran mereka tidak sesekali mendatangkan kerugian kepada Allah SWT:

“Bersyukurlah kepada Allah (akan segala nikmatNya kepadamu). Dan sesiapa yang bersyukur maka faedahnya itu hanyalah terpulang kepada dirinya sendiri, dan sesiapa yang tidak bersyukur (maka tidaklah menjadi hal kepada Allah), kerana sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi Maha Terpuji.”           ( Surah Luqman 31 : 12 )

Oleh itu, ya ikhwah wa akhawat:


BERSYUKURLAH!

“Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam.”        ( Surah al-Fatihah 1 : 2 )

No comments:

Post a Comment