Zumala'

20110416

Kebaikan = Kebaikan

Kerana keuntungannya yang berganda kita harus melabur.Bismillah-il-lazi-khalaqani-wal-lazi-razaqoni-bil-aql-wal-qalb-li'ufakkiru-'ala-ma-kholaqa-wa-ma-nazala-fis-samawati-wal-ardh.


“Bahkan sesiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah (mematuhi perintahNya) sedang ia pelaku kebaikan, maka ia akan beroleh pahalanya di sisi Tuhannya dan tidaklah ada kebimbangan (dari berlakunya kejadian yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita.
< Surah al-Baqarah : 112>

 “Dan belanjakanlah (apa yang ada pada kamu) kerana (menegakkan) agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan (dengan bersikap bakhil); dan berbuatlah kebaikan (dengan sebaik-baiknya); kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berbuat kebaikan.
< Surah al-Baqarah : 195 >