Zumala'

20150923

Makna Amal


Amal itu seumpama tubuh; sebagaimana tubuh manusia yang tidak mempunyai jiwa dan ruh itu mati, begitu juga amal. Jiwa dan ruh sesebuah amal itu adalah pada makna, intipati, dan juga niatnya. Jiwa dan ruh inilah yang akan memandu halatuju sesebuah amal itu. Lantaran itu, kebanyakan imam-imam hadis meletakkan hadis yang membawa peringatan yang sama di awal kitab mereka: setiap amal itu disertakan dengan niat, dan setiap darinya akan memperoleh apa yang diniatkan. Sebesar-besar perkara akan menjadi sia-sia jika hilang pada maknanya; hatta hijrah para sahabat juga akan menjadi khali jika makna hijrah itu bukan kerana Allah dan Rasul-Nya